VRIENDEN VAN MENTORSCHAP ZEELAND

DOEL

Vrienden van Mentorschap Zeeland
Vrienden van Mentorschap Zeeland heeft als doel het financieel mogelijk maken van activiteiten van Stichting Mentorschap Zeeland.

MISSIE

Mentorschap Zeeland heeft als missie om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking, die niet (volledig) in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen, te ondersteunen bij het maken van persoonlijke keuzes en het behartigen van hun belangen.

VISIE

De visie van Mentorschap Zeeland is dat iedereen recht heeft op een veilige en waardige behandeling, ongeacht zijn of haar beperkingen.

KERNWAARDEN

Mensgericht

MZ zet zich in voor de belangen en kwaliteit van leven van de cliënt, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

Onafhankelijk

MZ opereert onafhankelijk van andere organisaties en instanties en heeft als doel de belangen van de cliënt te behartigen.

Kwaliteit

MZ streeft naar een hoge kwaliteit van haar dienstverlening en werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen en richtlijnen.

Deskundig

MZ zorgt voor voldoende en deskundige mentoren, die zijn opgeleid en worden ondersteund in hun taak.

Verbinden

MZ stimuleert samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen, zoals de cliënt, de mentor, de zorginstelling en andere professionals

jonge man helpt andere jonge man de berg op
spaarpot met rood hartje

BIJDRAGE

Iedereen kan een bijdrage leveren aan Vrienden van Mentorschap Zeeland. Bedrijven geven via een donatie hun maatschappelijk ondernemerschap vorm. Betrokken personen regelen een legaat vanuit hun erfenis of iemand doet gewoon een donatie vanuit zijn of haar sociaal maatschappelijke bewogenheid.
Elke bijdrage is welkom en dankzij onze ANBI status aftrekbaar van de belasting. Met de bijdragen van Vrienden van Mentorschap Zeeland kunnen we voor onze vrijwilligers bijscholing of een plezierige bijeenkomst organiseren. Namens alle vrijwillige mentoren van Mentorschap Zeeland:

BEDANKT VRIEND!

ANBI

Vrienden van Mentorschap Zeeland heeft een ANBI status. Dit houdt in dat de belastingdienst ons als goed doel erkend heeft.
Giften aan Virenden van Mentorschap Zeeland kunnen afgetrokken worden bij uw belastingaangifte.

ALGEMENE GEGEVENS

Statutaire naam : Vrienden van Mentorschap Zeeland
Rechtsvorm : Steunstichting
RSIN : 850359156
Naam : Vrienden van Mentorschap Zeeland
Statutaire zetel : Goes
Bezoekadres : Mortierestraat 1, 4335 CX, Middelburg

BESTUUR

– W.M. Dieleman
– M.A. Blik
Alle bestuurders doen hun werk als vrijwilliger

ONZE SPONSORS

logo zeelandia
logo Sauer Oonk
kado met paarse verpakking en strik

Wilt u ons financiëel steunen, klik dan op onderstaande knop!