Steunstichting Stichting Mentorschap Zeeland

Doel

Steunstichting SMZ stelt zich ten doel het financieel ondersteunen en faciliteren van Mentorschap Zeeland, in de ruimste zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Steunstichting SMZ dient het algemene belang, heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel te bereiken door het werven van (financiële) middelen, zoals giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen en hetgeen wordt verkregen door erfstellingen of legaten. Momenteel zijn er geen activiteiten.

Algemene gegevens

Statutaire naam : Steunstichting Stichting Mentorschap Zeeland

Rechtsvorm : Steunstichting

RSIN : 850359156

Naam : Steunstichting SMZ

Statutaire zetel : Goes

Bezoekadres : Mortierestraat 1, 4335 CX, Middelburg

Telefoonnummer : 06-12581561 KvK : 52243931

Bestuur

Bestuurders:

– W.M. Dieleman

– M.I.M.C. Oggel-IJsebaert

– M.A. Blik

Steunstichting SMZ mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.  Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.