Steunstichting Stichting Mentorschap Zeeland

Doel


Steunstichting Mentorschap Zeeland
Steunstichting Mentorschap Zeeland heeft als doel het financieel ondersteunen en faciliteren van Mentorschap Zeeland. 

ANBI
De steunstichting heeft een ANBI status. Dit houdt in dat de belastingdienst Steunstichting Mentorschap Zeeland als goed doel erkend heeft. Giften aan Steunstichting Mentorschap Zeeland kunnen afgetrokken worden bij de belastingaangifte.
U kunt de Steunstichting Mentorschap Zeeland ook laten opnemen in uw testament. Ook na uw overlijden helpt u daarmee het beschermen van kwetsbare volwassen Zeeuwen. 


Algemene gegevens

Statutaire naam : Steunstichting Stichting Mentorschap Zeeland
Rechtsvorm : Steunstichting
RSIN : 850359156
Naam : Steunstichting SMZ
Statutaire zetel : Goes
Bezoekadres : Mortierestraat 1, 4335 CX, Middelburg
KvK : 52243931

Bestuur

– W.M. Dieleman
– M.I.M.C. Oggel-IJsebaert
– M.A. Blik
Alle bestuurders doen hun werk als vrijwilliger