MENTOR WORDEN

HOE WORDT JE MENTOR

Mentor kunt u worden via Mentorschap Zeeland door u aan te melden als vrijwilliger. Na een eerste screeningsgesprek bieden wij de (kandidaat) mentor een training aan. Deze basistraining bestaat uit zes dagdelen waarin alle onderwerpen rondom mentorschap behandeld worden. Na gebleken geschiktheid stellen wij de (kandidaat) mentor voor aan de betrokkene waarvoor het mentorschap is aangevraagd. Na wederzijdse instemming wordt de aanvraag bij de kantonrechter ingediend.
Naast de basistraining organiseert Mentorschap Zeeland jaarlijks workshops en/of cursussen voor (aspirant) mentoren. Daarnaast worden tweemaal per jaar intervisiebijeenkomsten per regio georganiseerd.

VRIJWILLIGERS

Stichting Mentorschap Zeeland heeft een poule van vrijwilligers die ingezet kunnen worden als mentor. Elke nieuwe kandidaat wordt in deze pool opgenomen. Regelmatig worden de openstaande aanvragen vergeleken met het aanbod, waarbij gekeken wordt naar criteria zoals reisafstand, religieuze achtergrond, belangstelling, hobbies, enz. Na een kennismakingsperiode tussen de aanvrager en de kandidaat mentor wordt de aanvraag met het advies van de Mentorschap Zeeland voorgelegd aan de kantonrechter.
De onkostenvergoeding die de vrijwilliger ontvangt, is in het algemeen voldoende voor de reiskosten, telefoonkosten en het bijhouden van kennis en vaardigheden.
Alle vrijwilligers bij de Stichting moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Dit kan kosteloos en de gratis procedure wordt vanuit de Stichting opgestart.

Aanmelden als vrijwilliger