MENTOR NODIG

WIE KRIJGT EEN MENTOR

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.

Voor iedere volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u Mentorschap Zeeland inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen.

RECHTBANK

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen. Het wetsvoorstel Zorg en Dwang ligt bij de 2e kamer om te beoordelen. Zorgaanbieders worden mogelijk verplicht vertegenwoordiging in de vorm van mentorschap of curatele aan te vragen.

AANMELDINGSFORMULIER

HOE KRIJGT U EEN MENTOR

ls u zichzelf of een ander wilt aanmelden voor een mentor via Mentorschap Zeeland, kunt u contact opnemen met onze stichting. De coördinator maakt vervolgens een afspraak voor een intake. In het intakegesprek wordt alle informatie gevraagd die nodig is om een passende mentor te vinden. Voor succesvol mentorschap is een goede koppeling tussen mentor en cliënt belangrijk. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. We gaan net zo lang door tot de juiste match is gemaakt. Al kan dat soms wat meer tijd vragen.

Wanneer Mentorschap Zeeland een geschikte kandidaat-mentor heeft gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Soms is één bezoek voldoende om te besluiten verder te gaan. Er kan ook een kennismakingsfase nodig zijn om een goede basis op te bouwen. Wanneer de cliënt en de mentor het contact als positief beoordelen, zorgt de coördinator voor het verder afwikkelen van de aanvraagprocedure..

HET MENTORSCHAP VASTLEGGEN

Nadat de kantonrechter een verzoek tot mentorschap heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de kandidaat-mentor en belangrijke anderen, zoals een arts of familieleden. Op basis daarvan bepaalt de kantonrechter of hij mentorschap instelt. Na het afgeven van deze zogenoemde ‘beschikking’ is het mentorschap officieel.

De duur van het mentorschap verschilt. Dat kan drie maanden zijn, maar ook 15 jaar of nog langer. Een mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld wanneer er geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de mentor niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. Onze coördinator kan u dan begeleiden bij de koppeling met een andere mentor. Als de mentor door afwezigheid niet aan zijn plichten kan voldoen, zorgen wij eveneens indien gewenst voor vervanging. Wanneer één van de partijen het mentorschap wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.

Aanmelden client

    Gegevens aanvrager

    Gegevens client