MENTOR NODIG

MENTOR NODIG

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen met een ziekte of beperking. Zij kunnen moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.
Voor iedere volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u Mentorschap Zeeland inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen.

RECHTBANK

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen.

De vraag naar mentorschap neemt toe doordat per 1 januari 2020 wettelijk is bepaald dat zorgverleners ervoor moeten zorgen dat iedere cliënt die een psychiatrische aandoening heeft (wet verplichte geestelijk gezondheidszorg) en/of verstandelijk beperkt is en/of een geriatrisch ziektebeeld heeft (beiden wet Zorg en Dwang), instemt met zijn of haar zorgplan. Wanneer de cliënt dit niet kan, dan moet de zorgverlener ervoor zorgen dat de cliënt hierbij ondersteund en/of vertegenwoordigd wordt.

HOE KRIJG JE EEN MENTOR EN WAT KOST HET?

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u zichzelf of een ander aanmelden voor een mentor via Mentorschap Zeeland. We nemen dan snel contact op en maken een afspraak voor een intake-gesprek. In het intake-gesprek wordt alle informatie gevraagd die nodig is om een passende mentor te vinden. Voor succesvol mentorschap is een goede koppeling tussen mentor en cliënt belangrijk. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. We zoeken net zo lang door tot de juiste match tussen mentor en cliënt is gemaakt.

Wanneer Mentorschap Zeeland een geschikte kandidaat-mentor heeft gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Soms is één bezoek voldoende om te besluiten verder te gaan. Er kan ook een kennismakingsfase nodig zijn om een goede basis op te bouwen. Wanneer de cliënt en de mentor het contact als positief beoordelen, zorgt de coördinator voor het verder afwikkelen van de procedure. De kosten van mentorschap bedragen EUR 103,75 per maand. De intakevergoeding bedraagt éénmalig EUR 559,00. In situaties waarin de kosten door de betrokkene zelf betaald kunnen worden, kan een beroep gedaan worden op een uitkering in de vorm van bijzondere bijstand.

HET MENTORSCHAP VASTLEGGEN

Nadat de kantonrechter een verzoek tot mentorschap heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de kandidaat-mentor en belangrijke anderen, zoals een arts of familieleden. Op basis daarvan bepaalt de kantonrechter of hij mentorschap instelt. Na het afgeven van deze zogenoemde ‘beschikking’ is het mentorschap officieel.
De duur van het mentorschap verschilt. Dat kan drie maanden zijn, maar ook 15 jaar of nog langer. Een mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld wanneer er geen noodzaak meer toe is of een eindtijd is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de mentor niet meer in staat is de belangen van een ander te behartigen. Onze coördinator kan u dan begeleiden bij de koppeling met een andere mentor. Als de mentor door afwezigheid niet aan zijn plichten kan voldoen, zorgen wij eveneens indien gewenst voor vervanging. Wanneer één van de partijen het mentorschap wil beëindigen, moet hij of zij dit aanvragen bij de kantonrechter.

AANMELDEN CLIËNT