MEDEWERKERS

Directeur en Regio-coördinatoren

Eric Koopmans

Directeur

Hennie Kwint

Regio-coördinator
Zeeuws-Vlaanderen

hennie-kwint@mentorschapzeeland.nl

Marieke de Nooijer

Regio-coördinator Walcheren en Tholen

marieke-de-nooijer@
mentorschapzeeland.nl

Fieke Donkers

Regio-coördinator
Schouwen-Duiveland en de Bevelanden

fieke-donkers@mentorschapzeeland.nl

Regio-ondersteuners

Thea Wiskerke

Regio-ondersteuner Zeeuws-Vlaanderen

Peter Hofstede

Regio-ondersteuner Zeeuws-Vlaanderen

Ab Klaeysen

Regio-ondersteuner Zeeuws-Vlaanderen

Ben van Belzen

Regio-ondersteuner Walcheren

Marianne Quax

Regio-ondersteuner Schouwen-Duiveland

Secretariaat

Wendy Temmerman

secretariaat@mentorschapzeeland.nl

Bestuur

Marlies Oggel

Voorzitter

Jacques Roumen

Secretaris

Jan Heshof

Penningmeester

Anneke Caus

Bestuurslid

Arnold Schelfhout

Bestuurslid

Rini Vergouwen

Bestuurslid

Aandacht Functionaris

Heeft een vermoeden van mishandeling en/of misbruik van je cliënt dan kunt u
onze aandachts functionaris belen voor een gesprek hierover.

Marianne Quax

Aandacht Functionaris