KLACHT

Klachtenformuliernl

 

 

 

Bent u niet tevreden over het handelen van één van onze mentoren of vindt u dat u niet netjes behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen. Gebruik hiervoor het bijgevoegde formulier. Wij gaan zorgvuldig om met uw klacht.

 

U kunt het formulier sturen naar info@mentorschapzeeland.nl

 

 

 

Regeling klachtbehandeling