Mentorschap
Zeeland

Met recht betrokken

MENTOR NODIG

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen.

——— LEES VERDER
MENTOR WORDEN

Mentor kunt u worden via Mentorschap Zeeland door u aan te melden als vrijwilliger. Na een eerste screeningsgesprek bieden wij de (kandidaat) mentor een training aan. Deze basistraining bestaat uit zes dagdelen waarin alle onderwerpen rondom mentorschap behandeld worden.

——— LEES VERDER
WIE WIJ ZIJN

In Nederland zijn veel mensen, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, sommige psychiatrische ziektebeelden of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, kan een mentor hierin begeleiden.

LEES VERDER
MET RECHT BETROKKEN

WIE WIJ ZIJN

—-

Mentorschap Zeeland is in 2008 opgericht op initiatief van enkele leden van de ZVZO, Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg. Zij signaleerden dat er veel cliënten in instellingen, verzorgingshuizen en in verpleeghuizen geen zorginhoudelijk vertegenwoordiger hadden.

Inmiddels hebben we voor ongeveer 190 cliënten door heel zeeland een (vrijwillig) mentor geregeld (verdeeld over zo’n 100 mentoren) en we verwachten hierin nog verder te gaan groeien. Want de vraag naar mentorschap neemt toe. Een mentor helpt bij de behartiging van de belangen van niet-materiële aard, van een meerderjarige die vanwege geestelijke en/ of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten. Dit kunnen zowel thuiswonenden als mensen binnen een instelling zijn. Mentorschap Zeeland heeft als doel binnen de provincie Zeeland een poel van vrijwilligers te werven, te scholen en te begeleiden die als mentor willen optreden. De Stichting werkt nauw samen met Mentorschap Nederland. Dit is de landelijke overkoepelende vereniging van regionale mentorschap stichtingen in Nederland.

ACTUEEL

Wordt vandaag nog mentor. Jij maakt het verschil met Mentorschap.

Wij zijn nu ook te vinden in de vrijwilliggersbank van Welzijn Middelburg.

De eerste tablets zijn uitgereikt aan Rinus Struik & een dag later aan Hennie Kwint. De kop is eraf!

Lees verde learn more

Wij hebben UW HULP nodig

om zoveel mogelijk kwetsbare mensen te helpen

Mentorschap Zeeland zorgt voor een goede belangenbehartiging van kwetsbare inwoners van Zeeland. Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor mensen die hun persoonlijke zaken niet goed zelf kunnen regelen. De mentor helpt om te beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Mentorschap Zeeland is een groeiende Stichting die mede afhankelijk is van fondsen en subsidies. Het stichtingsbestuur blijft actief om tijdelijke en structurele inkomsten te werven. Elke financiële steun is meer dan welkom. Wij zijn een ANBI geregisteerde stichting.

U kunt uw gift overmaken op: IBAN NL 42 RABO 0116 4385 84 t.n.v. Mentorschap Zeeland